Вертикална Планировка, цени - MagicGreenLand - MGL

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Услуги

Проектът за вертикална планировка се прави, за да се визуализира „стъпването“ на къщата/сградата на терена. Той показва всички изкопи и насипи, формите на терена, алеите и всички допълнително изградени съоръжения на терена. Това е важна стъпка за всички проектанти, които ще работят на Вашия имот. В него са заложени „кота 0“, нивата на площадките, стълбите, дава решение за отводняването от дъждовни води и по него може да се направи проект за изграждане на ограда.

Цена за изготвяне на проект за вертикално планиране – 770 лв. при площ до 1 дка.


Цена: при площ до 1 дка. 770,00 лв.

 
Google+
Назад към съдържанието | Назад към главното меню